Tag: antitrust competition enforcement

Mогат ли да бъдат вредни за българската икономика и правова държава регулатори като Комисията за защита на конкуренцията?

Когато един регулаторен държавен орган не изпълнява ефективно и в пълен обем възложените му по закон правомощия този орган не функционира в полза на обществото и икономическото развитие. И там, където регулираният от закона пазар не е в достатъчна степен конкурентен и либерализиран и пазарната сила е концентрирана в един или малко на брой пазарни […]